BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın Üyemiz,

Kurmuş olduğumuz platformun amacı üyelerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek, mesleki konularda fikir alışverişi yapabilmek ve üyelerimizin faydalanabileceği içeriklerin bulunduğu bir forum oluşturmaktır. Bu bağlamda, forumda yazmış olduğunuz yazılarda değerli görüşlerinizi paylaşırken lütfen herhangi bir kurum/kuruluş veya şahsa karşı suç oluşturabilecek beyanlarda bulunmayınız, hakaret içerikli mesajlar paylaşmayınız.

Önemle belirtmek isteriz ki, forum içerisinde paylaşılan içerikler ve fotoğraflar yazı sahibi kişinin izni olmadan 3.kişilere aktarılmamalıdır. Aksi takdirde doğabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden içeriği izinsiz olarak 3.kişilere aktaran üye/üyeler münhasıran sorumlu olacaklardır.

Forumda kullanılan yazıların içeriğinden yazı sahibi üyemiz sorumludur, bu hususta tüm sorumluluk yazı sahibine aittir. TALPA, forum sayfasında yer alan unsurlardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. TALPA forumda paylaşılan içeriklerin denetimini yapma, dernek politikalarına ve hukuk kurallarına aykırı içerikleri tespit ederek forumdan kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (Buradan itibaren “TALPA olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Buradan itibaren “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarak, “Pilot Sohbetleri-Talpa Forum” platformuna üyelik sırasında paylaşılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

  • İşleme Amacı: TALPA tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde TALPA üyesi olduğunuzun kontrolü ve forum üyeliği işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
  • Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda foruma üye olma esnasında elektronik sistemler üzerinden toplanmakta ve Kanun’un 5.maddesi çerçevesinde veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

Kişisel verilerinizle ilgili Kanun’un 11. Maddesinde (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) sayılan haklara sahipsiniz.

Haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, talpa@talpa.org adresinden Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.